Bogoljubow, Efim - Tartakower, Xavielly

M鋒risch Ostrau 1923

1.e4 d5 2.exd5 Cf6 3.Cc3 Cxd5 4.Cf3 Ag4 5.Ac4 e6 6.d4 c6 7.h3 Ah5 8.g4 Ag6 9.Ce5 Ad6 10.Df3 Axe5 11.dxe5 Cd7 12.Af4 Da5 13.Axd5 cxd5 14.0𢠢 Tc8 15.h4 Da4 16.Td2 Txc3 17.Dxc3 00 18.h5 Ae4 19.f3 Dxa2 20.Tdh2 d4 21.Da3 Dxa3 22.bxa3 Axf3 23.Tg1 Tc8 24.h6 Tc3 25.Td2 Cc5 26.Rb1 d3 27.cxd3 Cxd3 28.Tg3 Tc1+ 29.Ra2 Ad5++ 01

Despu閟 de 16.Td2