BLOQUE  15

  1. Hromadka - Walter,  Trencianske Teplice  1926

  2. Bird - Medley,  Londres  1849

  3. Djuric - Joksic,  Vrnjacka Banja   1978

  4. Robert Byrne - Fjeldsted,  Reykjavik  1968

  5. Bernstein - Kulomzin,  Kiev  1903

  6. Denker - Shayne,  Rochester  1945

  7. Alatortsev - Boleslavsky,  Moscú  1950

  8. Planinc - Korchnoi,  Moscú  1975

  9. Yates - Nimzowitsch,  Londres  1927

  10. Sveshnikov - Milos,  Budapest  1988