Inicio  |  Mapa Web  |                                                                                                                              |  Partidas  |  Estudios  |  Contacto  |

Campeonato de China

AÑO

CAMPEÓN

1957

Zhang Fujiang

1958

Xu Jialiang

1959

Deng Wenxiang

1960

Xu Tianli

1962

Xu Tianli

1964

Jian Mingji

1965

Huang Xinzhai

1966

Zhang Donglu

1974

Chen De

1975

Qi Jingxuan

1977

Chen De

1978

Qi Jingxuan

1979

Li Zunian

1980

Liu Wenzhe

1981

Ye Jiangchuan

1982

Liu Wenzhe

1983

Xu Jun

1984

Ye Jiangchuan

1985

Xu Jun

1986

Ye Jiangchuan

1987

Ye Jiangchuan

1988

Wang Zili

1989

Ye Jiangchuan

1990

Ye Rongguang

1991

Lin Weiguo

1992

Lin Weiguo

1993

Tong Yuanming

1994

Ye Jiangchuan

1995

Liang Jinrong

1996

Ye Jiangchuan

1997

Lin Weiguo

1988

Peng Xiaomin

1999

Wang Zili

2000

Liang Jinrong

2001

Zhang Zhong

2002

Zhang Pengxiang

2003

Zhang Zhong

2004

Bu Xiangzhi

2005

Wang Yue

2006

Ni Hua

 

Tu opinión es importante: Libro de visitas

© Ajedrez de ataque. Todos los derechos reservados